Здравейте, името ми е Явор Чарийски. Аз съм уеб и графичен дизайнер на свободна практика. Специализирал съм се в дизайна на уеб сайтове, уеб приложения, реклама, бранд дизайн и предпечат. Работил съм по много проекти в различни сфери, така че не се притеснявайте да се свържете с мен, ако желаете да работим заедно по следващия ви проект.


Hi, my name is Yavor Chariyski. I’m a freelance graphic designer and web developer. I specialize in web and app design, front end development, user experience, and creating identities and branding. I’ve worked with many projects, so contact me if you’d like to work together on your next project.